Univerza za tretje življenjsko obdobje Brda je začela delovati v letu 2015 in je kot društvo registrirana. Njen statut določa namen ustanovitve in cilje delovanja, ki so:     

  • izobraževanje,
  • utrjevanje psihofizičnih aktivnosti,
  • druženja občanov v tretjem življenjskem obdobju,
  • medgeneracijsko sodelovanje,
  • ohranjanje kulturne dediščine,
  • povezovalno delovanje ter bogatitev aktivnosti v Brdih.


Članstvo
v društvu je prostovoljno. Člani postanemo s plačilom članarine za tekoče študijsko leto. V izobraževalne programe vstopamo s plačilom članarine in šolnine za posamezne krožke, delavnice in predavanja. Po zaključenem vpisu ne vračamo članarine, šolnino pa le zaradi višje sile in na osnovi pisne prošnje člana, ki jo obravnava UO.
Določitev višine članarine in šolnine za predavanja, krožke in delavnice je v pristojnosti upravnega odbora.


Organi Društva so:  
 

  • zbor članov,
  • upravni odbor s predsednico in šestimi člani,
  • nadzorni odbor s tremi člani,
  • častno razsodišče s tremi člani

Zbor članov je najvišji organ Društva. Skliče ga upravni odbor praviloma najmanj enkrat letno. Društvo vodi in ga zastopa predsednica društva  Duška Prinčič Domenis. Program dela za posamezno študijsko leto pripravi UO v skladu z akti društva, finančnim stanjem ter potrebami in zanimanjem za obiskovanje posameznih dejavnosti različnih  generacij občanov Brd.

»Skupaj do novega znanja«, je slogan naše Univerze. Volje, želja, poguma in vedoželjnosti nam ne manjka, kar smo dokazali v prvem študijskem letu. Zato priložnosti ki nam jih ponuja članstvo v Društvu, da naš čas preživimo aktivno, ustvarjalno in družabno, ne smemo zamuditi. V društvo se lahko vključijo vsi občani Brd, sosednjih občin in zamejstva. Dejavnosti društva bodo potekala v učilnicah in telovadnicah OŠ Dobrovo in na podružnicah šole Kojsko, v veliki sejni sobi občine Brda, ter v hiši kulture v Šmartnem.