crta
O nas Predstavitev društva UNITRI Brda

Univerza za tretje življenjsko obdobje Brda deluje že šesto leto.
Ustanovljena je bila v letu 2015. Registrirana je kot društvo. V njenem statutu so določeni namen ustanovitve in cilji delovanja društva, ki so:

 

  • izobraževanje občanov,
  • vzdrževanje in razvijanje psihofizičnih sposobnosti članov,
  • druženje občanov v tretjem življenjskem obdobju
  • medgeneracijsko sodelovanje,
  • ohranjanje kulturne dediščine,
  • povezovalno delovanje ter bogatitev aktivnosti v Brdih.

Članstvo v društvu je prostovoljno. Člani postanemo s plačilom članarine za tekoče študijsko leto. V izobraževalni program vstopamo s plačilom članarine v višini 15,00 € in plačilom šolnine za posamezne
krožke, delavnice in predavanja. Po zaključenem vpisu članarine ne vračamo. Šolnino pa le na osnovi pisne prošnje člana z utemeljenim razlogom. Vlogo obravnava in odbori upravni odbor.

Organi Društva so:

  • zbor članov Društva,
  • upravni odbor s predsednico in šestimi člani,
  • nadzorni odbor s tremi člani,
  • častno razsodišče s tremi člani.

Zbor članov Društva je najvišji organ Društva. Skliče ga upravni odbor praviloma najmanj enkrat letno. Društvo vodi in ga zastopa predsednica Društva in UO Duška Prinčič Domenis. Program dela za študijsko leto 2020/2021 je UO pripravil v skladu z akti društva, finančnim stanjem ter potrebami in zanimanjem za obiskovanje posameznih dejavnosti različnih generacij občanov.

V Društvo se lahko vključijo vsi občani Brd, sosednjih občin in zamejstva ter širše okolice. Dejavnosti Društva bodo potekale v učilnicah in telovadnicah OŠ Alojza Gradnika Dobrovo in Podružnične
šole Kojsko, v sejnih sobah občine Brda, v Hiši kulture v Šmartnem ter na gradu Dobrovo. Vpis v študijsko leto 2020/21 bo potekal od 29.9. do 2.10.2020 od 17.00 do 19.00 ure v prostorih OŠ Alojza Gradnika
Dobrovo in Podružnične šole Kojsko. Informacije so na voljo na spletni strani www.unitribrda.si in na telefonski številki 041/393-309. Možnost naknadnega vpisa bo do 30.11.2020.