crta

Univerza za Tretje življenjsko obdobje Brda deluje že devet let.

Ustanovljena je bila v letu 2015. Registrirana je kot društvo. V njenem statutu so določeni namen ustanovitve in cilji delovanja društva, ki so:

 • izobraževanje občanov,
 • vzdrževanje in razvijanje psihofizičnih sposobnosti članov,
 • druženje občanov v tretjem življenjskem obdobju
 • medgeneracijsko sodelovanje,
 • ohranjanje kulturne dediščine,
 • povezovalno delovanje ter bogatitev aktivnosti v Brdih.

Članstvo v društvu je prostovoljno. Člani postanemo s plačilom članarine za tekoče študijsko leto. V izobraževalni program vstopamo s plačilom članarine v višini 15,00 € in plačilom šolnine za posamezne krožke, delavnice in predavanja. Po zaključenem vpisu članarine ne vračamo.
Šolnino pa le na osnovi pisne prošnje člana z utemeljenim razlogom. Vlogo obravnava in odbori upravni odbor.

Organi Društva so:

 • zbor članov Društva,
 • upravni odbor s predsednico in šestimi člani,
 • nadzorni odbor s tremi člani,
 • častno razsodišče s tremi člani.

Zbor članov Društva je najvišji organ Društva. Skliče ga upravni odbor praviloma najmanj enkrat letno. Društvo vodi in ga zastopa predsednica Društva in upravnega odbora Duška Prinčič Domenis. Program dela za študijsko leto 2023/2024 je upravni odbor pripravil v skladu z akti društva, finančnim stanjem ter potrebami in zanimanjem za obiskovanje posameznih dejavnosti različnih generacij občanov.

V Društvo se lahko vključijo občani Brd, sosednjih občin in zamejstva ter širše okolice. Dejavnosti Društva potekajo v učilnicah in telovadnicah OŠ Alojza Gradnika Dobrovo in Podružnične šole Kojsko, v sejnih sobah občine Brda, v Hiši Kulture v Šmartnem ter na gradu Dobrovo in vili Vipolže.
Vpis v študijsko leto 2023/2024 bo potekal 28. in 29. septembra 2023 od 17.00 do 19.00 ure v prostorih OŠ Alojza Gradnika Dobrovo in Podružnične šole Kojsko. Informacije so na voljo na spletni strani www.unitribrda.si in na telefonski številki 041 393 309.
Možnost naknadnega vpisa bo do 30.11.2023.

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Brda

Sedež društva: Trg 25.maja 2, 5212 Dobrovo
Telefon: 041 393 309
E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:www.unitribrda.si

IBAN Društva UNITRI Brda: SI56 6400 0941 1089 391 (PRIMORSKA HRANILNICA d.d.)
Matična številka: 4074785000
Davčna številka: 14743647

Predsednica društva: Duška Prinčič Domenis
Predsednica Nadzornega odbora: Majda Korenjak
Predsednica Častnega razsodišča: Mima Kodermac

Krožki, delavnice
Posamezni krožek ali delavnica bo praviloma potekal enkrat tedensko po dve šolski uri (90 min) in največ 46 šolskih ur letno v obdobju od oktobra 2023 do maja 2024. Telesne aktivnosti se bodo odvijale v istem obdobju, praviloma 1 uro (60 min) tedensko in največ 23 ur letno. Število vključenih v različnih dejavnostih je lahko 10 (delavnice), 15 (krožki študija jezikov in računalništva) ali 25 in več članov (ostali krožki in predavanja) odvisno od zahtevnosti teme krožka. Če je v krožek ali delavnico vpisanih manj članov kot določa standard, le-ti lahko delujejo, vendar le z doplačilom za vsakega manjkajočega člana do polne cene izobraževanja.
V programe krožkov in delavnic se člani vpisujejo v času vpisa v novo študijsko leto, ko plačajo tudi članarino za članstvo v Društvu. Šolnino za krožke in delavnice plačajo na podlagi prejetega računa do roka, ki ga potrdi upravni odbor Društva. Le-to lahko plačajo v največ treh obrokih,
če so se vključili v več izobraževalnih aktivnosti.

Mentorji izvajajo izobraževanje in vodijo krožke in delavnice. Pri izbiri le teh, upravni odbor upošteva njihovo strokovnost, predlagan izobraževalni program in pripravljenost prilagajanja potrebam generacije.

Koordinator je član upravnega odbora in povezovalni člen med mentorjem, animatorjem in upravnim odborom. Zbira mnenja o delovanju krožkov in delavnic, predloge za spremembe ter rešuje tekoče probleme v sodelovanju z upravnim odborom.

Animator je član krožka ali delavnice in ga predlagajo člani skupine. Le-ta opravlja naslednje naloge:

 • obvešča člane skupine o aktivnostih društva,
 • vodi evidenco prisotnosti in obvešča upravni odbor o članih, ki so prestopili iz enega krožka v drugega,
 • skrbi za urejenost prostorov po zaključku dejavnosti,
 • sodeluje s koordinatorjem,
 • enkrat letno odda na sedež Društva poročilo o prisotnosti slušateljev, opravlja še druge naloge za nemoteno delo krožka in po zadolžitvi upravnega odbora.

Urnik tedenskih dejavnosti je sestavljen po dogovoru z mentorji, upravnim odborom in vodstvom osnovne šole ter ustanov v katerih UNITRI Brda gostuje.

Počitnice so usklajene s počitnicami, ki veljajo za osnovne šole. V času počitnic in državnih praznikov dejavnosti ne potekajo.

Našo dejavnost podpirajo: