crta

Univerza za tretje življenjsko obdobje Brda je začela delovati v letu 2015 in je kot društvo registrirana. Njen statut določa namen ustanovitve in cilje delovanja, ki so:     

 • izobraževanje,
 • utrjevanje psihofizičnih aktivnosti,
 • druženja občanov v tretjem življenjskem obdobju,
 • medgeneracijsko sodelovanje,
 • ohranjanje kulturne dediščine,
 • povezovalno delovanje ter bogatitev aktivnosti v Brdih.


Članstvo
v društvu je prostovoljno. Člani postanemo s plačilom članarine za tekoče študijsko leto. V izobraževalne programe vstopamo s plačilom članarine in šolnine za posamezne krožke, delavnice in predavanja. Po zaključenem vpisu ne vračamo članarine, šolnino pa le zaradi višje sile in na osnovi pisne prošnje člana, ki jo obravnava UO.
Določitev višine članarine in šolnine za predavanja, krožke in delavnice je v pristojnosti upravnega odbora.


Organi Društva so:  
 

 • zbor članov,
 • upravni odbor s predsednico in šestimi člani,
 • nadzorni odbor s tremi člani,
 • častno razsodišče s tremi člani

Zbor članov je najvišji organ Društva. Skliče ga upravni odbor praviloma najmanj enkrat letno. Društvo vodi in ga zastopa predsednica društva  Duška Prinčič Domenis. Program dela za posamezno študijsko leto pripravi UO v skladu z akti društva, finančnim stanjem ter potrebami in zanimanjem za obiskovanje posameznih dejavnosti različnih  generacij občanov Brd.

»Skupaj do novega znanja«, je slogan naše Univerze. Volje, želja, poguma in vedoželjnosti nam ne manjka, kar smo dokazali v prvem študijskem letu. Zato priložnosti ki nam jih ponuja članstvo v Društvu, da naš čas preživimo aktivno, ustvarjalno in družabno, ne smemo zamuditi. V društvo se lahko vključijo vsi občani Brd, sosednjih občin in zamejstva. Dejavnosti društva bodo potekala v učilnicah in telovadnicah OŠ Dobrovo in na podružnicah šole Kojsko, v veliki sejni sobi občine Brda, ter v hiši kulture v Šmartnem.

 

Sedež društva: Trg 25.maja 2, 5212 Dobrovo
Telefon: 041 393 309
E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:www.unitribrda.si

IBAN Društva UNITRI Brda: SI56 6400 0941 1089 391 (PRIMORSKA HRANILNICA d.d.)
Matična številka: 4074785000
Davčna številka: 14743647

Predsednica društva: Duška Prinčič Domenis

Krožki
Posamezen krožek bo praviloma potekal enkrat tedensko po dve šolski uri(90minut) in največ 46 šol. ur letno, v obdobju od oktobra do aprila. Telesne aktivnosti se bodo odvijale v istem obdobju, praviloma 1 uro (60 minut) tedensko in največ 23  ur letno. Število vključenih v različnih dejavnostih je lahko 10 (delavnice), 15 (krožki  študija jezikov in računalništva) ali 25 članov (ostali krožki in predavanja) odvisno od zahtevnosti teme krožka. Če je v krožek ali delavnico  vpisanih manj članov kot določa standard, le ti lahko delujejo, vendar le z doplačilom po 5 EUR, za vsakega manjkajočega člana.

Delavnice

V programe delavnic se člani vpisujejo evidenčno. Šolnino plačajo do pričetka aktivnosti, ki trajajo največ 23 ur.

Mentorji
izvajajo izobraževanje invodijo krožke in delavnice. Pri izbiri le teh, upravni odbor upošteva njihova strokovnost, predlagan izobraževalni program in pripravljenost prilagajanja potrebam naše generacije.

Koordinator
je član UO in povezovalni člen med mentorjem, animatorjem in UO. Zbira mnenja o delovanju krožkov in delavnic, predloge za spremembe ter rešuje tekoče probleme v sodelovanju z upravnim odborom.

Animator
je član krožka ali delavnice in ga predlagajo člani skupine. Le ta opravlja naslednje naloge:

 • obvešča člane skupine o aktivnostih društva;
 • vodi evidenco prisotnosti in obvešča upravni odbor o članih, ki so prestopili iz enega krožka v drugega;
 • skrbi za urejenost prostorov po zaključku dejavnosti;
 • sodeluje z koordinatorjem;
 • dvakrat letno odda na sedež društva poročilo o prisotnosti slušateljev;
 • opravlja še druge naloge za nemoteno delo krožka in po zadolžitvi upravnega odbora.


Urnik
tedenskih dejavnosti je sestavljen po dogovoru z mentorji, upravnim odborom in vodstvom osnovne šole ter ustanov v katerih UNITRI gostuje.

Počitnice
so usklajene s počitnicami, ki veljajo za osnovne šole. V času počitnic in državnih praznikov  dejavnosti ne potekajo.

Našo dejavnost podpirajo: