crta
Izobraževalni program Študijski krožki Umetnost v naših vrstah

umetnost

5. Umetnostna zgodovina Brd in Goriške – nadaljevalni 6. leto
Mentorica: Adrea Bojić, prof. italijanščine in umetnostne zgodovine

Na srečanjih, ki bodo potekala enkrat mesečno bomo obravnavali in proučevali umetnostno zgodovino po obdobjih s poudarkom na umetnostno zgodovinskih spomenikih in njihovih avtorjih v okolici Goriške in Krasa. Znamenitosti si bomo tudi ogledali na ekskurzijah in skupaj odkrivali njihovo značilnost časa in umetniško vrednost.

6. Pevski zbor 3. leto
Mentorica: Ingrid Mačus

Vodenje zbora, vaje za pevsko tehniko, učenje vokalnih in vokalno instrumentalnih skladb, interpretacija in predavanja. Nastopi.

7. Dramsko – filmski krožek 5. leto
Mentorici: Neli Maraž, diplomantka filmske režije v sodelovanju z Milanijo Bole, članica UNITRI Brda

Vodenje dramske skupine, predavanja, nastopi, študij filmskega jezika in režije ter snemanja in predstavitev posnetkov na dogodkih.

8. Igranje kitare 2. leto
Mentor: Egon Boštjančič, dipl. muzikolog

Predavanja, učenje in vaje igranja kitare, nastopi.