crta
Izobraževalni program Študijski krožki Umetnost v naših vrstah

Krožek 5

Umetnostna zgodovina Brd in Goriške

mentorica: univ.dipl.prof. Petra Paravan

Na srečanjih bomo obravnavali in proučevali umetnostno zgodovino po obdobjih s poudarkom na umetnostno zgodovinskih spomenikih in njih avtorjih v Brdih, Soški dolini, Kanalskem Kolovratu in zamejskih krajih. Znamenitosti si bomo tudi ogledali in skupaj odkrivali njihovo značilnost časa in umetniško vrednost.

umetnost

Krožek 6

Kaligrafija

mentorica: prof.športne vzgoje Vanja Žbona Fabrizio

Mentorica  bo predstavila zgodovino kaligrafije in udeležence spoznala s tehnikami pisanja (Gotica in Italika).

Krožek 7  NOVO

Osnove oblikovanj gline

mentorica: Tanja Krstov

Mentorica bo predstavila osnove oblikovanja gline. Udeleženci bodo iz gline izdelovali izdelke.


Krožek 8  NOVO

Fotografija

mentor: mojster FZS, plat.eksc. FIAP, dr. Rafael Podobnik

Udeleženci se bodo seznanili: česa avtomatski fotoaparati ne znajo, z uporabo zaslonke, s kompozicijo, digitalno fotografijo, osnovami digitalne obdelava podatkov in fotografskim jezikom. Usposobili se bodo za uporabo zrcalnih aparatov, za dokumentarno in izrazno fotografijo.