crta
Izobraževalni program Študijski krožki Spoznavajmo tuje jezike

Italijanski jezik – nadaljevalni 3. leto 

Mentorica: Linda Kobal, univ .dipl. prof. italijanskega jezika
Osnova za delo bo učbenik, ki ga bo mentorica predstavila na prvem srečanju. Program je namenjen članom, ki so že obiskovali program italijanskega jezika. Temeljil bo na postopnem osvajanju jezika s poslušanjem,  branjem, pisanjem in govorom.

Angleški jezik –  začetni 1. leto                     

Mentorica: Nataša Lavra, univ. dipl. prevajalka angleškega jezika  
Osnova za delo bo učbenik, ki ga bo mentorica predstavila na prvem srečanju. Program je namenjen članom, ki krožek obiskujejo prvič. Temeljil bo na postop-nem osvajanju jezika s poslušanjem, branjem, pisanjem in govorom.

Angleški jezik –  nadaljevalni 3. leto

Mentorica: Nataša Lavra, univ. dipl. prevajalka angleškega jezika  
Osnova za delo bo učbenik, ki ga bo mentorica predstavila na prvem srečanju. Program je namenjen članom, ki so že obiskovali program angleškega jezika. Temeljil bo na postopnem osvajanju jezika s poslušanjem,  branjem, pisanjem in govorom.

Nemški jezik -  nadaljevalni 2. leto                                                                                                                                 

Mentorica: Helena Simčič, univ. dipl. prof. ital. in špan. jezika   
Osnova za delo bo učbenik, ki ga bo mentorica predstavila na prvem srečanju. Program  bo namenjen članom, ki so že obiskovali krožek in se bo prilagajal žel-jam in potrebam udeležencev.  Temeljil bo na postopnem osvajanju jezika s pos-lušanjem,  branjem, pisanjem in govorom.

Nemški jezik -  nadaljevalni 5. leto                                                                                           

Mentorica: Helena Simčič, univ. dipl. prof. ital. in špan. jezika   
Osnova za delo bo učbenik, ki ga bo mentorica predstavila na prvem srečanju. Program je namenjen članom, ki so že obiskovali program nemškega jezika na UNITRI Brda in drugim članom z ustreznim predznanjem.