crta
Izobraževalni program Študijski krožki Spoznavajmo tuje jezike

1. Italijanski jezik – nadaljevalni 5. leto
Mentorica: Linda Kobal, univ .dipl. prof. italijanskega jezika

Osnova za delo bo učbenik, ki ga bo mentorica predstavila na prvem srečanju. Program je namenjen članom, ki so že obiskovali program italijanskega jezika. Temeljil bo na postopnem osvajanju jezika s poslušanjem, branjem, pisanjem in govorom.

2. Angleški jezik – nadaljevalni pogovorno
Mentorica: Vida Zei

Program je namenjen članom, ki so že obiskovali program angleškega jezika. O vsebini programa se bodo udeleženci dogovorili z mentorico na prvem srečanju. Program bo temeljil na pogovorni angleščini.

3. Angleški jezik – začetni, pogovorno
Mentorica: Vida Zei

Program je namenjen članom, ki že obvladajo osnove angleškega jezika. O vsebini programa se bodo udeleženci dogovorili z mentorico na prvem srečanju. Program bo temeljil na pogovorni angleščini.

4. Nemški jezik - nadaljevalni 4. leto
Mentorica: Maja Mihelič, prof. nemškega jezika

Osnova za delo bo učbenik, ki ga bo mentorica predstavila na prvem srečanju. Program bo namenjen članom, ki so že obiskovali krožek in se bo prilagajal željam in potrebam udeležencev. Temeljil bo na postopnem osvajanju jezika s poslušanjem, branjem, pisanjem in govorom.