crta
Izobraževalni program Izleti, ekskurzije in druge aktivnosti
  • Izlet v Francijo in Nemčijo (Šampanija in Mozela) od 11. do 16. oktobra 2022
  • Izlet v Videm in Špeter, 4. november 2022
  • Ekskurzija Miramar, Trst in Milje, februar 2023
  • Izlet v Celje, Celjski gradovi in Dolenjska, april 2023
  • Dan odprtih vrat Tovarne zdravil Krka Novo mesto, sobota, april 2023
  • Ekskurzije v okviru izobraževalnih programov v krožkih
  • Srečanja z drugimi društvi in univerzami za tretje življenjsko obdobje
  • Prostovoljske in humanitarne akcije v sodelovanju z drugimi društvi