crta
Izobraževalni program Izleti, ekskurzije in druge aktivnosti

-  Izlet v Španijo od 14. do 20. oktobra 2019

-  Obisk zeliščnega centra v Grgarskih Ravnah, oktober 2019

-  Martinovanje na Vipavskem – Goče sobota, 16. november 2019

-  Obisk predprazničnega Dunaja, 6. in 7. december 2019

-  Ekskurzija v Trst in Miramar, 21. marec 2019

-  Dan odprtih vrat Tovarne zdravil Krka Novo mesto, sobota, 11. april 2020

-  Ekskurzija v Benečijo in Rezijo, 9. maj 2020

-  Ekskurzije v okviru izobraževalnih programov v krožkih

-  Srečanja z drugimi društvi in univerzami za tretje življenjsko obdobje

-  Prostovoljske in humanitarne akcije v sodelovanju z drugimi društvi