crta

15. Zdrav življenjski slog – zdravstvena preventiva 3. leto
Mentorica: Tanja Makarovič, univ. prof. zdravstvene vzgoje

Predavanja in delavnice na izbrane teme v dogovoru z mentorico

16. Zdravilne rastline 3 leto
Mentor: Stipe Hećimović, univ. dipl. biolog

Spoznavali bomo zdravilne rastline, ki rastejo v našem okolju in uporabo le-teh.

17. Peka kruha in peciva 2. leto
Mentor: več mentorjev

Odkrivali bomo razne recepte in načine priprave, peke kruha in slaščic. Delavnica se bo izvajalo v učilnici OŠ Alojza Gradnika Dobrovo ali na terenu v okviru ekskurzij v različnih krajih Slovenije in zamejstva.