crta

15. Zdrav življenjski slog – zdravstvena preventiva 3. leto
Mentorica: Tanja Makarovič, univ. prof. zdravstvene vzgoje Predavanja in delavnice na izbrane teme v dogovoru z mentorico


16. Zdravilne rastline 3 leto
Mentor: Stipe Hećimović, univ. dipl. biolog
Spoznavali bomo zdravilne rastline, ki rastejo v našem okolju in uporabo le-teh.


17. Peka kruha in peciva 2. leto
Mentor: več mentorjev