crta

15. Zdrav življenjski slog – zdravstvena preventiva 3. leto
Mentorica: Tanja Makarovič, univ. prof. zdravstvene vzgoje Predavanja in delavnice na izbrane teme v dogovoru z mentorico


16. Zdravilne rastline 3 leto
Mentor: Stipe Hećimović, univ. dipl. biolog
Spoznavali bomo zdravilne rastline, ki rastejo v našem okolju in uporabo le-teh.


17. Peka kruha in peciva 2. leto
Mentor: več mentorjev

pletenje

18. Kvačkanje, vezenje in izdelava izdelkov iz različnih materialov 3. leto
Mentorici: Gabrijela Kumar, Jožica Pulc
Spoznavali bomo osnove kvačkanja in vezenja ter izdelovali izdelke iz različnih materialov.


19. Pletenje košar iz vrbja 4. leto
Mentor: Lucijan Grudina
Spoznavali bomo osnovne tehnike pletenja košar iz vrbja.

 

20. Računalništvo - Delavnica e-pošta, splet, specifične aplikacije 3 . leto
Mentor:
Delo bo potekalo na osebnem računalniku v računalniški učilnici.

Program bo vseboval:

 1. Uporaba programov za elektronsko pošto
 2. Sprejem, pošiljanje in arhiviranje podatkov
 3. Prenos dokumentov in delo v oblaku
 4. Iskanje podatkov po spletu
 5. Prenos podatkov s spleta na lokalni računalnik
 6. Shranjevanje in dostop do podatkov na spletu
 7. Nastavitve brskalnika

 

21. Delavnica uporaba sodobnih mobilnih telefonov 4. leto
Mentor:

Program bo vseboval:

 1. Osnove povezovanja mobilnih telefonov
 2. Nastavitve priklopov na različna omrežja
 3. Nalaganje in odstranjevanje aplikacij
 4. Koledar in elektronska pošta
 5. Osebne nastavitve telefona
 6. Specifične aplikacije, fotografiranje, prenos fotografij na računalnik