crta

15. Zdrav življenjski slog – zdravstvena preventiva 3. leto
Mentorica: Tanja Makarovič, univ. prof. zdravstvene vzgoje

Predavanja in delavnice na izbrane teme v dogovoru z mentorico

16. Zdravilne rastline 3 leto
Mentor: Stipe Hećimović, univ. dipl. biolog

Spoznavali bomo zdravilne rastline, ki rastejo v našem okolju in uporabo le-teh.

17. Peka kruha in peciva 2. leto
Mentor: več mentorjev

Odkrivali bomo razne recepte in načine priprave peke kruha in peciva.

pletenje

18. Kvačkanje, vezenje in izdelava izdelkov iz različnih materialov 3. leto
Mentorici: Gabrijela Kumar, Jožica Pulc

Spoznavali bomo osnove kvačkanja in vezenja ter izdelovali izdelke iz različnih materialov.

19. Pletenje košar iz vrbja 4. leto
Mentor: Lucijan Grudina

Spoznavali bomo osnovne tehnike pletenja košar iz vrbja.

 

 

20. Računalništvo 3 . leto
Mentor: BIT Planota

Delavnica e-pošte, spleta, uporaba specifičnih aplikacij, uporaba aplikacij za delovanje na daljavo.

 

21. Delavnica uporaba sodobnih mobilnih telefonov in uporaba aplikacij za delovanje na daljavo 4. leto
Mentor: BIT Planota

Program bo vseboval:

  1. Osnove povezovanja mobilnih telefonov
  2. Nastavitve priklopov na različna omrežja
  3. Nalaganje in odstranjevanje aplikacij
  4. Koledar in elektronska pošta
  5. Osebne nastavitve telefona
  6. Specifične aplikacije, fotografiranje, prenos fotografij na računalnik
  7. uporaba ZOOM-a in drugih aplikacij za delovanje na daljavo